Skip to main content

Người đàn ông lịch lãm đến rạp hát

(Khi đến buổi biểu diễn âm nhạc, sự chậm trễ sẽ khiến người đàn ông lịch lãm phải đợi đến giờ giải lao.) Trong mọi trường hợp, anh nên làm theo sự chỉ dẫn của nhân viên soát vé. Người đàn ông lịch lãm luôn biết nếu cư xử đúng mực, một người soát vé tốt bụng sẽ lặng lẽ xếp cho anh một chỗ ở hàng ghế sau.